Misja

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, których celem działania jest zachowanie wartości kultury regionu Puszczy Białej, propagowanie tradycji i zwyczajów, podtrzymywanie ginących zajęć i zawodów oraz działanie na rzecz regionu. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest szerokie promowanie kultury regionu.

 

Jesteś tutaj: Home Misja