Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” 

zarejestrowane zostało w 2005 roku z inicjatywy miejscowych twórców ludowych i społeczników, zainteresowanych podtrzymaniem i popularyzacją niezwykle interesującej kultury ludowej regionu. Siedziba stowarzyszenia mieści się w budynek dawnej, XIX-wiecznej szkoły w Pniewie, gdzie powstała Kuźnia Kurpiowska. Jest to miejsce, gdzie można zobaczyć tradycyjne wnętrze chałupy z Kurpiowskiej Puszczy Białej, piękne meble, stroje, hafty, charakterystyczne pisanki, pająki, korony kwietne, wycinanki i tkaniny. W Kuźni odbywają się warsztaty, spotkania. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w festynach, kiermaszach i imprezach w całym kraju promując swój region.

Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez działalność wystawienniczą, warsztatową, szkoleniową i wydawniczą. Warsztaty i zajęcia odbywają się w Kuźni w ramach działań własnych stowarzyszenia oraz w ramach realizowanych przez nie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W 2010 r Stowarzyszenie zostało członkiem Sieci Ekoturystycznej Między Bugiem a Narwią oraz uzyskało Polski Certyfikat Ekoturystyczny nr 2-2010-PCE. W 2011 wydało zbiór utworów autorstwa poetki ludowej Stefanii Seroki pt. „Pisane Sercem". W zbiorze znalazły się pisane gwarą wiersze, pieśni, oracje, przyśpiewki. Stowarzyszenie bierze udział w targach, festynach i wystawach w całej Polsce prezentując wyroby regionalne oraz promując Puszczę Białą. Stowarzyszenia zajmuje się organizacją scenografii stoisk regionalnych, aranżacją punktów wystawienniczych o tematyce regionalnej oraz wydarzeń artystycznych.

Stowarzyszenie uczestniczy m.in. w:
• Spotkaniach ze Sztuką Wielkanocną Kurpi Puszczy Białej w Pułtusku
• Kiermaszach wielkanocnych i bożonarodzeniowych organizowanych w: Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Parku Kultury w Powsinie, Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne,
• Niedzieli Palmowej w Łysych
• Wielkim Jarmarku Średniowiecznym w Pułtuski
• Dniach Patrona Pułtuska, Dniach Wyszkowa, Powrocie Szwoleżerów Gwardii w Ciechanowie, Dniach Ziemi w Warszawie,
Stowarzyszenie organizuje pokazy i warsztaty związane z plastyką obrzędową okresu świąt wielkanocnych w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu pułtuskiego i wyszkowskiego.
Stowarzyszenie współpracuje ze Społecznym Instytutem Ekologiczny w Warszawie
Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w wystawach, kiermaszach i konkursach

 

 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, których celem działania jest zachowanie wartości kultury regionu Puszczy Białej, propagowanie tradycji i zwyczajów, podtrzymywanie ginących zajęć i zawodów oraz działanie na rzecz regionu. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest szerokie promowanie kultury regionu.

 

Stowarzyszenie swoje działania statutowe realizuje poprzez:

  • działalność wystawienniczą (Kuźnia Kurpiowska pełni funkcję izby regionalnej),
  • warsztatową,
  • szkoleniową,
  • wydawniczą.

W budynku Kuźni w dwóch pomieszczeniach urządzono „mieszkanie kurpiowskie”, w trzecia izba przeznaczona została na pokazy twórczości ludowej, czwarta pełni funkcje świetlicy. W Kuźni odbywają się warsztaty ceramiczne, garncarskie, tkackie, hafciarskie i kulinarne. Prowadzone są zajęcia związane z obrzędowością doroczną, organizowane również spotkania młodzieży z artystami. Stowarzyszenie co roku bierze udział w targach, festynach i wystawach w regionie (Dni Ziemi w Warszawie, Dni Wyszkowa, Dni Patrona w Pułtusku, Jarmark Średniowieczny w Pułtusku, Dożynki Województwa Mazowieckiego w Wyszkowie)

 

 

Jesteś tutaj: Home Stowarzyszenie